Sierpień 2014

Sobol Health Center Szczecinek – drzwi radiologiczne otwierane ręcznie i automatycznie wykonanie z laminatu
Szpital Pediatryczny Warszawskiego Uniwerstytetu Medycznego – drzwi radiologiczne otwierane ręcznie wykonanie z laminatu, okna radiologiczne